Onze werkwijze

In de meeste gevallen worden wij als hoofdaannemer aangesteld. We nemen het complete werk aan en verzorgen voor de opdrachtgever het hele bouwproces vanaf de eerste schep in de grond tot en met het schilderwerk. Het is echter aan de opdrachtgever om aan te geven wat hij aan ons wil uitbesteden en welke onderdelen hij eventueel zelf wil verzorgen. Wij streven naar het leveren van maatwerk!

In de eerste gesprekken kunnen we al kostenbesparende alternatieve voorstellen zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. Wij worden dan ook al vaak bij een eerste idee gevraagd naar mogelijkheden, globale bouwkosten en overig advies.

Het voordeel daarvan is dat er direct met een bouwkundig oog naar een plan wordt gekeken. Open en transparant offreren. Voortdurend blijven communiceren
en samenwerken met alle betrokkenen gedurende het gehele bouwproces.

1
Introductie en intake

Vrijblijvend en kosteloos intake gesprek over uw bouwplan. Wij proberen op basis van dit gesprek een inventarisatie te maken van uw specifieke wensen en het beschikbare budget voor uw bouwplan.

2
Offerte configuratie

We zullen op basis van de verstrekt informatie, de werkopname en gemaakte foto’s u een vrijblijvende prijsopgave te doen voor het maken van een configuratie: een zeer realistische en gedetailleerde weergave van het bouwplan.

3
Ontwerp

Bij het maken van een ontwerp houden wij niet alleen rekening met uw wensen en budget. Wij proberen door onze kennis zoveel mogelijk modulair te ontwerpen: hierbij wordt rekening gehouden met zo betaalbaar mogelijk omgaan met de keuze’s van bouwmaterialen en toe te passen constructies.

4
Offerte bouwkosten

Indien de ontwerp volledig overeenkomt met uw wensen zullen wij een kosteloze en vrijblijvende offerte aanbieden voor de realisatie van het gemaakte ontwerp.

5
Bouwen

Bij gunning van de bouwopdracht kunnen wij een korting naar rato geven op de reeds in opdracht gegeven werkzaamheden voor de configuratie van uw bouwplan.

6
Uitwerken bouwplan

Indien u opdracht geeft voor de uitvoering van de bouwplannen, zullen wij een werkvoorbereiding doen op basis van de gemaakte ontwerpen. E- en W- installaties, werktekeningen staalconstructies en zelfs tegelpatronen bieden wij ter goedkeuring aan bij onze opdrachtgevers. Deze werktekeningen verzorgen wij voor een efficiente uitvoering, maar ook als controlemiddel voor u om misverstanden tijdens de bouw te voorkomen.

Door het maken van pakketprijzen ontwerp & bouw heeft u het voordeel te kunnen besparen op architect- en/of ontwerpkosten. Bouwbegeleiding en architectkosten zijn dan niet meer noodzakelijk. U heeft 1 aanspreekpunt voor de beide discipline’s ontwerp & bouw