Serviceformulier

Service

Service kan een klacht zijn of een verzoek om een probleem op te lossen waarbij er wel of geen sprake is van garantie. Bij garantie zullen wij het probleem kosteloos herstellen, maar is gevolgschade niet altijd gedekt. Indien er geen sprake is van garantie kunt u er voor kiezen om ons toch uw klacht op te laten lossen. U ontvangt dan een prijsopgave voor herstel.

Garantie

Serviceverzoeken die binnen de garantieperiode vallen, kunt u aan ons doorgeven middels het invullen van onderstaand service formulier. Onze medewerkers zullen u dan zo spoedig mogelijk verder berichten over de verdere afhandeling van uw melding. Bij het invullen van het service formulier gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden

Mocht er geen schending van de garantienorm of onze contractuele aansprakelijkheid worden geconstateerd dan brengen wij administratie- en opnamekosten bij u in rekening. Controleer daarom eerst zelf of uw melding onder de van toepassing zijnde garantie regeling valt.

Het bijvoegen van foto’s van uw melding kan in veel gevallen bijdragen aan een voorspoedig herstel. Zodra uw melding bij ons in behandeling wordt genomen wordt dit schriftelijk of telefonisch aan u medegedeeld.

Serviceformulier